Finanční plán

Můj produkt je finanční plán, což je uspořádání plánů a cílů rodiny, jejích současná situace příjmů, výdajů, aktiv a pasiv, a také budoucí ke kterým spějeme společným úsilím.

Loading...
Loading...