Close

Finanční plán

Můj produkt je finanční plán, což je uspořádání plánů a cílů rodiny, jejích současná situace příjmů, výdajů, aktiv a pasiv, a také budoucí ke kterým spějeme společným úsilím.

Každá firma si vede účetnictví, kde si zaznamenává vše co vlastní, dlouhodobý a krátkodobý majetek, a co je jejím cílem.

Na podobném principu bu měl vypadat i rodinný či osobní finanční plán, díky kterému mate vždy přehled o stavu peněz a majetku. Když nastane situace, že je potřeba udělat vydání, tak víte na co šáhnout a kde to máte.
Patři sem podrobný seznam všech bankovních účtů, pojistných smluv, investičních portfolii a listů vlastnictví od majetku, nemovitostí, automobilů a tak dále.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Loading...
Loading...